Voor de  oeuvrecatalogus is uitgebreid onderzoek verricht. Dankzij de vele meldingen is er nu een gedetailleerd beeld van het werk van Harry van Kruiningen.

  

Toch is de oeuvrecatalogus, met 959 objectbeschrijvingen, niet volledig. Er komen nog steeds onbekende werken of nieuwe gegevens aan het licht. 

 

Mocht u weten waar een werk zich bevindt of heeft u zelf een werk in bezit, dan verneemt de stichting dat graag.

 

Het menu links geeft toegang tot: 

 

  • Gezochte werken waarvan een goede foto, afmetingen, techniek of locatie nog ontbreken.  
  • Gevonden werken -  aanvullingen op de oeuvrecatalogus. Wanneer het een schenking aan de stichting betreft staat dit vermeld.  
  • Rectifcaties op de oeuvrecatalogus